EL CARNESTOLTES I ELS NENS AMB AUTISME

Els festivals a les escoles solen ser esdeveniments plens d’il·lusió i emoció en què les expectatives manen. Carnestoltes, Nadal, Dia de la Pau i altres dies especials solen anar aparellats de determinades convencions i normes socials que l’alumnat amb necessitats educatives especials no sempre comprèn. Estem en les dates clau de celebració de l’Carnestoltes. Simples accions que suposen un divertiment per a qualsevol poden convertir-se en una angoixa per a un nen amb autisme.

Cal anticipar a aquest alumnat el tipus d’esdeveniment que es va a realitzar, les activitats programades, els professionals implicats i una sèrie de normes extraordinàries per a aquest dia. En el cas de les desfilades es pot posar a el grup de referència i a l’alumnat en qüestió en una zona allunyada de la batucada o la banda de música. I, si és possible, assignar una zona tranquil·la a la qual puguin acudir aquells alumnes que es saturin durant l’esdeveniment. És possible que el nen o la nena tingui alguna sensibilitat i reaccioni davant el frec o la textura de l’pròpia disfressa rebutjant.

A més de totes aquestes mesures hem de comptar també amb un «pla B» basat en el respecte total cap al nen o nena amb TEA. Se’ls ha de permetre no participar en l’activitat si no volen o si en algun moment no se senten bé. En aquests casos és necessari comptar amb una activitat alternativa i supervisada únicament per a ells. La inclusió falla en el moment en què se’ls obliga a participar en una activitat contra la seva voluntat perquè «és igual a tots».

Un Carnaval inclusiu és possible només des del respecte.