A L’ESCOLA

La millora de l’autista no apareix per inèrcia o per un simple canvi emotiu, sinó que apareix a causa d’un tracte adequat per part de l’escola o bé la família.

Hem de tenir en compte que l’infant no és igual a la malaltia, la malaltia és una part d’ell.

Com els hem de tractar?

 1. TRACTE ADEQUAT:
 • Prioritzar la verbalització: Els ajuda a posar nom a les seves vivències, el que passa o el que senten. Els ajuda a entendre el seu món i a saber que som allà per entendrel’s.
 • Generar confiança: Serà la base de la nostra aproximació.

2. ENTORN ADEQUAT:

 • L’infant amb autisme necessita un marc referent estable, on trobi uns punts de referència clar, en especial pel que fa a les persones pròximes.
 • Dins d’aquests marc s’ha de prioritzar la continuïtat i l’estabilitat.
 • Per a generar prou confiança i permetre obrir-se i interessar-se mínimament pel què li ofereixen.

És educable un nen amb autisme?

La pretensió de que l’infant aprengui a l’escola es una tasca summament complexa i que es desgasta. Ja que tenen dificultats per simbolitzar i imaginar. Els moments més conflictius a l’escola d’un autista per la seva manera de ser són:

 • els canvis de classe
 • les entrades i les sortides al centre
 • les excursions de l’escola
 • els esdeveniments especials
 • retorn dels dies festius / vacances

Aprendre, significa obrir-se al desconegut. Per educar-lo no hi ha pautes màgiques, requereix un coneixement de l’infant a qui vol tractar, al mateix temps, requereix una capacitat de tolerar els dubtes, les incerteses i els misteris.

Per encarar aquests aspectes disposem d’altres eines petites però eficaces si no hi donem un valor màgic:

 • recordar el paper que ha de fer
 • tenir en compte la importància que té pels infants acabar el treball
 • entendre la seva dificultat a l’hora d’escollir
 • evitar la negació al parlar
 • fer coses entre els dos
 • donar alternatives atractives

Abans que res, no hem d’oblidar que en l’estat de fragilitat del que parlem, si no tenim en compte els aspectes de la personalitat, fracassarem en l’aprenentatge.

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES QUE S’HAN DE FER PER EDUCAR UN ALUMNE AMB AUTISME

Horaris individuals. Si elaborem un horari visual molt complet amb tota la informació del dia per a un alumne amb poca comprensió no l’entendrà, per tant, no serà funcional.

Estructura física: Que s’ha de fer? És la manera com col·loquem el mobiliari. Una estructura clara ajuda els alumnes a percebre-ho tot de manera més ordenada i a millorar la seva autoregulació.

Estructura visual. Els materials i les instruccions visuals han de ser simples per poder aclarir com s’ha de fer l’activitat o com s’han d’utilitzar els materials sense necessitat de consultar instruccions.

Sistema de treball. Ajuda a organitzar el treball individual. Es prepara una agenda amb les activitats que s’han de fer.